Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

 BIP

Programy profilaktyczne

Zajęcia ogólnorozwojowe

 

 

Zajęcia ogólnorozwojowe

Dostrzegając potrzebę wspierania rozwoju dzieci, które mają opóźniony  lub nieharmonijny  rozwój prowadzone są zajęcia grupowe. Poprzez zabawy, gry i zajęcia ruchowe pragniemy stymulować rozwój psychomotoryczny (ruchowy, poznawczy, emocjonalno - społeczny, mowę). Zajęcia prowadzone są przez pedagoga specjalnego oraz logopedę.

Zajęcia odbywają się w poniedziałki od godziny 15.00 do 18.00. Realizowane są w dwóch grupach liczących od 5 do 7 dzieci wraz z rodzicami.
I grupa – godz. 15.00
II grupa – godz. 16.30
Czas trwania zajęć –  60 min. każda grupa


Opis zajęć
Podczas każdych zajęć dzieci mają okazję wziąć udział w licznych zabawach opartych na teorii Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, zabawach logopedycznych, paluszkowych, plastycznych, wspierających rozwój wszystkich zmysłów oraz innych zajęciach nastawionych na stymulowanie rozwoju i mowy dziecka.

Dzieci, podczas różnorodnych zabaw dopasowanych do ich wieku i indywidualnych potrzeb i możliwości, nie tylko spędzają miło czas i mają wiele radości, ale również zdobywają nowe umiejętności. Ponadto, interakcje z rówieśnikami pozwalają rozwinąć umiejętności społeczne.

Dodatkowo małe grupy (maksymalnie 7 osobowe) dają prowadzącym możliwość indywidualnego kontaktu z każdym dzieckiem i opiekunem.
Specjalnie dla rodziców w trakcie zajęć poruszane są tematy dotyczące wychowania, wspierania rozwoju dziecka, problemów jakie można napotkać będąc rodzicem/opiekunem i wiele innych. Podczas zajęć prowadzący odpowiadają również na różnorodne pytania nurtujące rodziców, a także rodzice mają możliwość wymienienia się swoimi doświadczeniami w pokonywaniu codziennych trudności związanych  z edukacją i wychowaniem ich dzieci.

Cele i efekty zajęć
Zajęcia umożliwiają dzieciom:
- rozwinąć umiejętność koordynacji wzrokowo-ruchowej,
- rozwinąć umiejętności językowe,
- usprawnić wszystkie zmysły,
- poznać wiele ciekawych i niecodziennych zabaw,
- wziąć udział w ciekawych zajęciach plastycznych,
- rozwinąć kompetencje społeczne dzięki interakcjom z rówieśnikami,
- usprawnić motorykę dużą,
- usprawnić motorykę małą,
- rozwinąć orientację w schemacie własnego ciała i przestrzeni.

 

Dla rodziców zajęcia stanowią
- możliwość poznania zabaw stymulujących rozwój dziecka,
- szansę na ciekawe i wartościowe spędzenie czasu z dzieckiem,
- okazję do wzmocnienia więzi pomiędzy rodzicem i dzieckiem,
- okazję na konsultację z pedagogiem i logopedą w wielu ważnych kwestiach dotyczących rozwoju dziecka,
- możliwość obserwowania postępów swojego dziecka,
- okazję do przyzwyczajenia dziecka do pracy w grupie, a w dłuższej perspektywie do samodzielnego uczestnictwa w zajęciach.

 


 

Dodane 24.06.2011r